Arbejds- og plantedage

De første spadestik til realisering af den store plan blev taget i maj 2013. Siden da har vi to gange om året – forår og efterår – indkaldt til fælles arbejdsdag.

Både skolens forældre og byens borgere inviteres. Den foregår som regel 9-13 i en weekend med base på skolen. Dagene kan rumme alt fra lugning, oprydning til nyplantning.

De konkrete opgaver vil fremgå af indkaldelsen. Indkaldelsen sker her på hjemmesiden, på skolens intranet og på Facebook.