Ugelbølle Parklaug

Parklauget blev etableret i 2014

Se vedtægter her

Parklaugets primære opgave

Planlægning af tilplantning i forhold til Jørgen Larsens plan.

Planlægning af drift og vedligeholdelse af hele arealet – herunder indkaldelse og planlægning af arbejdsdage.

Til financiering af selve etableringen vil Parklauget samtidig søge relevante fonde.

Parklaugets bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i forbindelse med en plantedag.

Bestyrelsen er sammensat af:

5 borgere fra byen

2 repræsentanter fra Ugelbølle Friskole

1 repræsentant fra Ugelbølle Forsamlingshus

1 repræsentant fra Ugelbølle Landsbyråd