Med dit medlemsskab støtter du:

Etablering: Jordforbedring, dræn, plantekøb, plantehegn, bro, flere stier…

Vedligehold: Oprensning af sø, græsslåning, buskrydning, lugning

– Medlemsskab forpligter ikke til arbejde på arbejdsdagene – men flere hænder gør altid en forskel!

– Jo flere betalende medlemmer – jo hurtigere vil planen blive realiseret!

Betal dit bidrag på Mobile-Pay…..xxxxx (på vej)

Alternativt til Rønde Sparekasse konto 9354-0000281263